BIAŁORUŚ "Śladami Wielkich Polaków"

BIAŁORUŚ "Śladami Wielkich Polaków"

25 - 30.07.2017 r.

Brak wolnych miejsc  SugarwareZ-203


 1 DZIEŃ

Wyjazd (noc z poniedziałku na wtorek) z:bialorus wycieczka1

  • Sanoka o godzinie 0:00 z parkingu obok "Kauflandu", ul. Królowej Bony 10,
  • Krosna o godzinie 1:00 z przystanku obok "starego cmentarza", ul. Krakowska,
  • Jasła o godzinie 1:30 z placu obok JDK, ul. Kołłątaja 1.

Przejazd w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie z przewodnikiem - zwiedzanie Grodna: Stary i Nowy Zamek, cerkiew Gleba i Borysa na Kołoży, Plac Batorego, bazylika katedralna św. Franciszka, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej oraz cmentarz katolicki, na którym została pochowana. Obiadokolacja i nocleg.bialorus Grodno-widok

2 DZIEŃ

Po śniadaniu Przejazd do Bohatyrowicz, w których rozgrywa się akcja powieści Nad Niemnem. Oglądamy mogiłę Jana i Cecylii i mogiłę Powstańców z 1863r. Dalej wyjazd do Wasiliszek, gdzie urodził się Czesław Niemen. Następnie Lida z pozostałościami zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja Grażyny Mickiewicza. Kolejny przystanek to Nowogródek: dworek-muzeum A. Mickiewicza, kopiec i pomnik Mickiewicza, góra Zamkowa i ruiny zamku Mendoga z XIII w. oraz fara, w której ochrzczono Adama Mickiewicza. Wyjazd z Nowogródka w kierunku Jeziora Świteź, postój nad jeziorem, Zaosie-miejsce urodzenia A. Mickiewicza. Obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃbialorus wycieczka4

Po śniadaniu przejazd „Szlakiem Radziwiłłów” do Nieświeża, gdzie zachował się zespół pałacowo–parkowy, dawna rezydencja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, wpisana w 2005 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i Miru, z zespołem pałacowo-parkowym z zamkiem od 2000 roku wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Po południu krótka wizyta w Mińsku - stolicy Białorusi:  kościół św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem’, podziemne centrum handlowo - gastronomiczne, katedra, cerkiew św. Piotra i Pawła, dwór Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. pacer po centrum mińska starówka. Obiadokolacja, nocleg .  

4 DZIEŃbialorus wycieczka5

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Kosowa Poleskiego: folwark Mereczowszczyzna, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, Pałac Pusłowskich, kościół św. Trójcy i cmentarz katolicki. Łohiszyn - w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego miasto było w posiadaniu Radziwiłłów, po nich należało do Druckich-Lubeckich. Fundatorem kościoła rzymskokatolickiego w Łohiszynie był książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta piński.
Następnie przejazd do Pińska – zwiedzanie stolicy Polesia: katedra Wniebowzięcia NMP, kolegium jezuickie, związane z osobą św. Andrzeja Boboli, pałac Butrymowiczów i dom Kapuścińskich. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

5 DZIEŃbialorus11

Po śniadaniu wyjazd do Janowa Poleskiego, w którym męczeńską śmiercią zginął z rąk Kozaków św. Andrzej Bobola. Łuk Struvego – spacer do jednego z punktów tzw. Łuku Struvego, wpisanego w 2006 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Łuk Struvego – to łańcuch punktów triangulacyjnych wytyczonych na długości 2820 km od północy Norwegii po Morze Czarne.)  Następnie przejazd do Hruszowej – posiadłości Marii Radziwiczównej. Krótki postój przy Dębie „Dewajtis” Wyjazd do Kobrynia, miejscowości, w której mieszkał R. Traugutt. Krótki spacer po mieście. Przejazd do Brześcia –zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ

Po śniadaniu zwiedzanie Brześcia: m.in. Twierdza  Brzeska, cerkiew św. Mikołaja, cmentarz wojskowy, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Czas wolny na zakupy.15:00 -wyjazd w drogę powrotną do Polski, na trasię obiad – przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

 

CENA:   1.300 zł (niezrzeszeni)

                1.280 zł (członkowie PTTK i młodzież do 16 lat)

 

Cena obejmuje: przejazd autokarem, 5 noclegów w hotelach (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 5 obiadokolacji, 5 śniadań, 1 obiad w drodze powrotnej, usługa pilota, ubezpieczenie medyczne białoruskie, koszt wizy z dokumentacja wizową.

 

Płatne dodatkowo: bilety wstępu, przewodnicy lokalni oraz inne opłaty obligatoryjne - 35 Euro.