ODZNAKA "KORONA BIESZCZADÓW"

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

                            Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku                              

zaprasza do zdobywania odznaki

KORONA BIESZCZADÓW

01a - Kopia

 

 REGULAMIN ODZNAKI

 

                                                                                    § 1

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

§ 2

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW ustanawia się w celu popularyzacji pieszej turystyki górskiej w Bieszczadach, poznawania ich walorów przyrodniczych i kulturowych oraz krajoznawczych.

 

§ 3

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką jednostopniową.

 

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.04.2017r. tj. od daty wejścia w życie uchwały Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku o ustanowieniu niniejszej odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 

§ 5

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich w Bieszczadach wg załączonego wykazu, umieszczonego w książeczce zdobywania odznaki, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną.

                                                                                    § 6

 Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału od 7 roku życia.

 

§ 8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w książeczce zdobywania odznaki KORONA BIESZCZADÓW potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika turystycznego. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, instytucji (sklep, leśniczówka, sołtys) leżących w pobliżu szczytu.

 

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA BIESZCZADÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3 Maja 2. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę, w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.                  

 

                                                                                             §10                                    

Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia (wykupienia) i noszenia odznaki KORONA BIESZCZADÓW. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

                                                                                             § 11

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

§ 12

Informacje związane ze zdobywaniem odznaki KORONA BIESZCZADÓW można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz na stronie www.pttk.avx.pl

 

§ 13

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku w dniu 28.02.2017r. i obowiązuje od dnia 01.04.2017r.

 

       WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI

             

      SZCZYT                                                    WYSOKOŚĆ

1.   TARNICA                                                  1346 m n.p.m.

2.   HALICZ                                                     1333 m n.p.m.

3.   WIELKA RAWKA                                    1307 m n.p.m.

4.   POŁONINA CARYŃSKA                        1297 m n.p.m.

5.   POŁONINA WETLIŃSKA (Smerek)       1222 m n.p.m.

6.   RABIA SKAŁA                                         1199 m n.p.m.

7.   JASŁO                                                       1153 m n.p.m.

8.   HYRLATA                                                 1103 m n.p.m.

9.   WOŁOSAŃ                                               1071 m n.p.m.

10. ŁOPIENNIK                                              1069 m n.p.m.

11. MAGURA STUPOSIAŃSKA                   1016 m n.p.m.

12. STRYB                                                       1011 m n.p.m.

13. DWERNIK KAMIEŃ                               1004 m n.p.m.

14. CHRYSZCZATA                                        997 m n.p.m.

15. TROHANIEC                                             939 m  n.p.m.

 

MAPA Z ROZMIESZCZENIEM SZCZYTÓW (po kliknięciu na link)

(opracowanie: Piotr Majewski)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RlVQs-C223ZJAnbjHk8MwIVcNsZgvNnk&ll=49.17732707390183%2C22.500257506250023&z=11

 

KSIĄŻECZKA ODZNAKI

(do nabycia w Biurze Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku)

Skan książeczki

    W przypadku wysyłki prosimy o wpłatę na konto Oddziału (PBS SANOK, 92 8642 0002 2001 0062 0888 0001) równowartości zamówionych książeczek (5 zł/sz.) oraz kosztu przesyłki listem poleconym (8 zł - max. 10 szt. w kopercie).

    Uwaga: w treści przelewu prosimy o podanie adresu wysyłki!

W przypadku braku innego adresu książeczki zostaną przesłane na ten wyświetlony w przelewie.  

 

LISTA ZDOBYWCÓW ODZNAKI

KORONA BIESZCZADÓW

 Nr weryfikacji

 Imię i Nazwisko

 Miejscowość zamieszkania zdobywcy

1/2017

Beniamin Stokłosa (11 lat)

Rzeszów 

2/2017

 Michał Listwon

Sanok

3/2017 

Marzena Szuwalska 

Czerteż 

4/2017 

Dariusz Szuwalski 

Czerteż 

5/2017 

 Krzysztof Warchoł

Sanok 

6/2017 

Witold Lorenc (9 lat)

Sanok

7/2017

Monika Lorenc

 Sanok

 8/2018

Krzysztof Miziołek 

 Bodzanów

 9/2018

Tomasz Tadla 

 Warszawa

10/2018

Patryk Ciepiela

Kraków

11/2018 Jakub Binkowicz Lubla
12/2018 Sebastian Binkowicz Lubla
13/2018 Renata Binkowicz Lubla
14/2018 Sławomir Binkowicz Lubla
15/2018 Zbigniew Zygnerski Stargard
16/2018 Krystyna Ciupka Nowosielce
17/2018 Maria Stachowicz Bukowsko
18/2018 Danuta Stanek Sanok
19/2018 Eugeniusz Węglowski Sokołów Małopolski
20/2018 Przemysław Rysz Długie
21/2018 Beata Więcek Łowicz
22/2018 Piotr Więcek Łowicz
23/2018 Aleksander Borkowski Jasło
24/2018 Piotr Borkowski Jasło
25/2018 Jerzy Szlachcic Przemyśl
26/2018 Konrad Majos Poznań
27/2018 Helena Sasyn Sanok
28/2018 Grzegorz Dziemba Chorzów
29/2018 Jarosław Nowak Kraków
30/2018 Renata Kozłowska-Bekus Kraków
31/2018 Elżbieta Basista Giżycko
32/2018 Piotr Battke Warszawa
33/2018 Łukasz Kubik Wrocław
34/2018 Stefan Wolski Kraków
35/2018 Stanisław Mikoda Kaniów
36/2018 Danuta Racińska Łódź
37/2018 Mirosław Grzelak Łódź
38/2018 Krzysztof Kasprzyk Dobczyce
39/2018 Maria Moskal Dobczyce
40/2018 Wojciech Klich Jasło
41/2018 Piotr Jurek Warszawa
42/2018 Krzysztof Wąsowski Warszawa
43/2018 Arkadiusz Drewnicki Świerczów
44/2018 Stanisław Bator Jasło
45/2018 Wacław Filipowicz Iwonicz Zdrój
46/2018 Paula Gromek Żeglce
47/2018 Sylwia Gazda Bałucianka
48/2018 Krzysztof Morawski Otwock
49/2018 Piotr Morawski Otwock
50/2018 Robert Krzysztyniak Dobieszyn
51/2018 Jerzy Sumara Bochnia
52/2018 Krystian Goliński Jurków
53/2018 Stanisław Kutyba Rzezawa
54/2018 Anna Zawicka Chronów
55/2018 Bożena Kubik Rabka-Zdrój
56/2018 Grażyna Szosta Brzesko
57/2018 Maria Urbańska Bochnia
58/2018 Stanisław Rynowski Bochnia
59/2018 Tadeusz Karpierz Mszana Górna
60/2018 Helena Pytel Jadowniki
61/2018 Filip Majcher Bochnia
62/2018 Jerzy Jasonek Niepołomice
63/2018 Tomasz Majcher Bochnia
64/2018 Małgorzata Przybyło Brzesko
65/2018 Marek Cichoń Bochnia
66/2018 Jadwiga Papiewska Lipnica
67/2018 Jan Duś Bochnia
68/2018 Piotr Maślany Bochnia
69/2018 Agnieszka Siudak Bochnia
70/2018 Justyna Wróbel Brzesko
71/2018 Barbara Jasonek Niepołomice
72/2018 Dorota Bober Uszew
73/2018 Dominik Norek Bochnia
74/2018 Mieczysław Dźwigaj Bochnia
75/2018 Andrzej Cybura Bochnia
76/2018 Tomasz Janusz Drwinia
77/2018 Maciej Norek Bochnia
78/2018 Jolanta Fabisz Rymanów-Zdrój
79/2018 Ewa Dziubaszewska Rymanów
80/2018 Tomasz Dziubaszewski Rymanów
81/2018 Andrzej Dubiel Krosno
82/2018 Janina Dworzańska Rymanów
83/2018 Krystyna Michalska Iwonicz
84/2018 Robert Niepokój Krosno
85/2018 Danuta Oberc Posada Górna
86/2018 Beata Ołpińska-Pabisz Krosno
87/2018 Danuta Penar Klimkówka
88/2018 Marian Penar Klimkówka
89/2018 Teresa Poniatowska Łukowiec
90/2018 Helena Smoleń Rymanów
91/2018 Elżbieta Zajdel Krosno
92/2018 Bożena Zajdel Krosno
93/2018 Małgorzata Zajdel Krosno
94/2018 Ireneusz Warchoł Korczyna
95/2018 Czesław Stawarz Ustroń
96/2018 Aleksandra Wajcowicz Sanok
97/2018 Marek Wajcowicz Sanok
98/2018 Ewa Patała Sanok
99/2018 Paweł Patała Sanok
100/2018 Janusz Kusiak Sanok
101/2018 Piotr Puchała Gliniczek
102/2019 Jarosław Sroczyński Ustka
103/2019 Dorota Szala Kraków
104/2019 Marek Szala Kraków
105/2019 Antonina Bytomska Kraków
106/2019 Lucyna Czyżewska-Chwastek Miłocice
107/2019 Arkadiusz Duda  Kraków 
108/2019 Grzegorz Gajda  Zofipole 
109/2019  Katarzyna Gajda  Zofipole 
110/2019  Iwona Jachimczak Kraków 
111/2019  Piotr Jachimczak  Kraków 
112/2019  Marianna Kondracka  Kraków 
113/2019 Grzegorz Kowalski Kraków
114/2019 Jacenty Królik Skawina
115/2019 Elżbieta Ochyra Kraków
116/2019 Dariusz Opalski  Kraków 
117/2019  Jan Ślazik  Kraków 
118/2019  Elżbieta Tabor  Kraków 
119/2019  Beata Więsek  Kraków 
120/2019  Angelika Paradysz Korczyna 
121/2019 Maria Marciniec Sękowa
122/2019 Dariusz Marciniec Sękowa
 123/2019 Jakub Rojek   Ropica Polska
124/2019  Rafał Tomecki  Warszawa
125/2019 Antoni Kubik Pszczyna
126/2019 Jerzy Siłuch Warszawa
127/2019 Urszula Gącik Kraków
128/2019 Leszek Misiąg Jarosław
129/2019 Elżbieta Żak Krzysztoforzyce
130/2019 Henryk Żak Krzysztoforzyce
131/2019 Małgorzata Kolber Kraków
132/2019 Waldemar Ciszewski Kraków
133/2019 Wojciech Baraniewicz Sanok
134/2019 Krzysztof Rychlewski Olkusz
135/2019 Dariusz Szyra Wodzisław Śląski
136/2019 Romuald Szyra Bielsko-Biała
137/2019 Dorota Markiewicz Bielsko-Biała
138/2019 Łukasz Kornatka Knurów
139/2019 Michał Niemczyk Porąbka
140/2019 Lidia Niemczyk Porąbka
141/2019 Agnieszka Studnicka Brzezinka k/Andrychowa
142/2019 Łukasz Studnicki Brzezinka k/Andrychowa
143/2019 Paweł Morkisz Andrychów
144/2019 Grzegorz Kowalczyk Stargard Szczeciński
145/2019 Marian Jarosz Kraśnik
146/2019 Łukasz Kapustka Poznań
147/2019 Magdalena Czosnyka Tarnów
148/2019 Gabriel Czosnyka Tarnów
149/2019 Jarosław Walat Rzeszów
150/2019 Stanisław Jachym Sobolów
151/2019 Anna Bukowska-Bogacz Kamyk
152/2019 Daniel Szaszkowski Dąbrowa Górnicza
153/2019 Maria Godlewska Warszawa
154/2019 Ryszard Chmura Warszawa
155/2019 Renata Bogonos Lipnica
156/2019 Hanna Wojciechowska Toruń
157/2019 Ireneusz Kozieja Lubin
158/2019 Paweł Rakus Gliwice
159/2019 Krzysztof Rakus Gliwice
160/2019 Edyta Kędziak Legnica
161/2019 Andrzej Kędziak Legnica
162/2019 Czesław Główka Skierniewice
163/2019 Joanna Preczonka Kraków
164/2019 Jerzy Preczonka Kraków
165/2019 Mieczysław Prawdzik Cieszyn
166/2019 Leszek Szurman Cieszyn
167/2019 Paweł Wiśniowski Cieszyn
168/2019 Elżbieta Polończyk-Moskal Dobczyce
169/2019 Stanisław Kasprzyk Dobczyce
170/2019 Robert Grzelak Płock
171/2019 Mirosław Nierada Katowice
172/2019 Ewa Oberc Rymanów

  

Zdjęcie

           Wszelkie informacje na temat odznaki KORONA BIESZCZADÓW, można uzyskać drogą telefoniczną          (13 463 21 71) lub mailową (pttk@avx.pl) w biurze Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku.