Pielgrzymki

Drodzy Duszpasterze, stowarzyszenia i grupy parafialne, drodzy parafianieJakże piękna jest nasza ziemia, plastyczne dzieło Boga. Wystarczy wyjechać poza miasto, by poczuć tchnienie Nieskończonego - majestat gór, boskich ołtarzy, kobierców beskidzkich łąk, rwące kaskady górskich poto-ków - a obok nich niewielkie drewniane kościółki i cerkwie, przydrożne ka-pliczki i krzyże, górskie Drogi Krzyżowe, liczne wizerunki Ukrzyżowanego Chrystusa i Jego Matki - tej Bieszczadzkiej, Łopieńskiej, Fatimskiej...
Czy przeżywaliście Drogę Krzyżową na Tarnicę, modlitewne skupienie przed łopieńskim wizerunkiem Pięknej Madonny w Polańczyku, czy piliście wodę z cudownego źródełka w Zwierzyniu, a czy przeszliście kiedyś kalwa-ryjskie dróżki w nieodległej przecież Kalwarii Pacławskiej?
A ludzie? Czy znacie bieszczadzkie i beskidzkie ścieżki Ojca Świętego Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Zygmunta Gorazdowskiego, św. Jana z Dukli, bł. Bronisława Markiewicza... Wszyscy oni - i wielu innych - stąpali po tej ziemi, ubogacając swoją modli-twą, osobowością i czynami jej mieszkańców.
Zapraszamy do poznania religijnego wymiaru tej ziemi, błogosławio-nych i świętych, którzy ofiarowali jej własne życie. Pielgrzymka to nie rozrywkowa wycieczka, jej celem jest przede wszystkim przemiana duchowa, zbliżenie do Absolutu, stąd też pierwiastek etyczno-modlitewny przeważa nad poznawczym i rekreacyjnym.

  • Rano, w drodze do celu, proponujemy odmówienie Godzinek do Naj-świętszej Panny.
  • W trakcie wędrówki w określonych godzinach - Anioł Pański.
  • W drodze powrotnej - Różaniec.
  • Oczywiście, warto zabrać śpiewniki religijne, aby także pieśnią chwalić Boga i Maryję.
  • Na trasie, w wybranym miejscu, uczestniczymy w ofierze Mszy św.

Pożądane jest, aby pielgrzymce przewodniczył ksiądz, który pokierowałby modlitwami. Gdyby jednak było to niemożliwe, religino-modlitewną stronę pielgrzymki bierze na siebie przewodnik, Mszę św. natomiast propo-nujemy w wybranym przez nas kościele (lub rano przed pielgrzymką).

Zapraszamy

Wybierz wycieczkę regionalistyczną lub zaproponuj jej wariant:

Koniecznie zabierz dyktafon, notatnik i aparat fotograficzny!

Serdecznie zapraszamy