Władze Oddziału

Zarząd Oddziału:

- Prezes: Stanisław Sieradzki

- V-ce Prezes: Wojciech Węgrzyn

- Sekretarz: Magdalena Bodziony-Warchoł

- Skarbnik: Janusz Kusiak

- Członek: Edward Gubała

- Członek: Jerzy Tomaszkiewicz

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

- Przewodniczący: Alicja Domowicz

- V-ce Przewodniczący: Jan Adamczyk

- Sekretarz: Danuta Kułakowska

- Członek: Jolanta Kosz

- Członek: Monika Cieślik

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

- Przewodniczący: Maria Więcławska

- V-ce Przewodniczący: Stanisław Wisznicki

- Członek: Andrzej Pencak

- Członek: Jerzy Sokołowski

- Członek: Agata Wroniak