XLVIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku

oraz Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

zapraszają na:

 XLVIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT

PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK

Sanok, 25-27 sierpnia 2017 r.

Odznaka Zlotu bez tła

REGULAMIN ZLOTU

 

ORGANIZATOR:

            PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku

 

KIEROWNICTWO ZLOTU:

 Komandor                – Stanisław Sieradzki

 Wicekomandor        – Mirosław Sworst

 Wicekomandor        – Jerzy Tomaszkiewicz

 Sekretarz                  – Janusz Kusiak

 Skarbnik                   – Zofia Lisik

 

 BIURO ZLOTU:

 PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3-go Maja 2, 38-500 Sanok,

 tel. 013 46 321 71, e-mail: pttk@avx.pl

 

CELE ZLOTU:

 -     szkolenie kadr społecznych PTTK;

 -     prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Sanockiej i regionu;

 -     wymiana doświadczeń i integracja środowiska Przodowników TG PTTK;

 -     możliwość zdania egzaminu na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK;

 

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:

Zlot odbędzie się w terminie 25-27 sierpnia 2017r. Inauguracja oraz zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowo – Rekreacyjnym „Sosenki” w Sanoku przy ul. Gajowej 35 /w pobliżu Muzeum Budownictwa Ludowego/.

 

UCZESTNICTWO W ZLOCIE:

Uczestnikami Zlotu mogą być Przodownicy Turystyki Górskiej, którzy w terminie do 5 sierpnia 2017 r. nadeślą pocztą lub mailem kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego.

 

Wysokość wpisowego dla Przodowników Turystyki Górskiej wynosi:

 

           - 230 złdla uczestników, którzy wezmą udział w spływie kajakowym.

Spływ odbędzie się na rzece San na odcinku: Sanok – Ulucz, (22 km) z przerwą i odpoczynkiem w Mrzygłodzie. Na zakończenie spływu – zwiedzanie w Uluczu, jednej z najstarszych cerkwi w Polsce, położonej na wzgórzu „Dębnik”;

 

            - 270 zł – dla uczestników, którzy wezmą udział w wyprawie na Ukrainę.

W programie wycieczki objazdowo – pieszej, odbędzie się przejazd słynną koleją Cesarza Franciszka Józefa przez Przełęcz Użocką (852 m) na trasie: Sianki – Wołosianka. Ponadto w programie zwiedzanie polskiego kościoła w Turce oraz zabytkowej dzwonnicy w Jasienicy Zamkowej.

 

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport!!!

 

Dojazd do Sanoka we własnym zakresie.

 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. 3-go Maja 2 lub e-mailem na adres: pttk@avx.pl,

 

Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy 92 8642 0002 2001 0062 0888 0001 z dopiskiem: ZLOT PTG

 

ŚWIADCZENIA:

 -     znaczek zlotowy;

 -     noclegi i wyżywienie (zgodnie z programem Zlotu);

 -     udział w wycieczkach zlotowych;

 -     opieka pilota i przewodnika na trasach wycieczek;

 -     materiały krajoznawcze, gadżety zlotowe;

 -     możliwość zdawania egzaminu na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

 

PROGRAM ZLOTU:

 25.08.2017r. piątek

12.00 – 18.00           – przyjmowanie uczestników, zakwaterowanie

18.00                        – obiadokolacja

19.00                        – oficjalne otwarcie Zlotu na terenie Ośrodka
19.30                        – prezentacja multimedialna na tematy górskie
20.30                        – egzamin dla kandydatów na PTG

                                 – ognisko

 

26.08.2017r. sobota

5.30                          – śniadanie dla wyjeżdżających na Ukrainę

6.00                          – wyjazd autobusu na Ukrainę

7.30 – 8.30               – śniadanie dla uczestników spływu kajakowego

9.30                          – rozpoczęcie spływu kajakowego

          18.00                         – obiadokolacja (uczestnicy wyprawy na Ukrainę mają obiad na trasie)

          19.00                         – prelekcja

          20.00 – 23.00            – watra przodownicka

 

27.08.2017r. niedziela

 8:00 –   9:00           – śniadanie

 9:30 – 11:30           – zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

 do godz. 12.00        – wykwaterowanie uczestników Zlotu

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-    rezygnacja z udziału w Zlocie po potwierdzeniu uczestnictwa powoduje przepadek wpisowego na rzecz    organizatora;

-    uczestnicy Zlotu, którzy w karcie zgłoszeniowej podadzą adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia na  Zlot otrzymają  pocztą  elektroniczną, a pozostali pocztą;

-    dodatkowe informacje na temat Zlotu można uzyskać pod numerem telefonu 013 46 321 71 /Kol. Janusz Kusiak/;

-    dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją Zlotu;

-    w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych kierownictwo Zlotu zastrzega sobie prawo zmiany programu;

 -   członkowie Zlotu (z ważną legitymacją PTTK) są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia członków PTTK

 

DO POBRANIA (po kliknięciu):

Regulamin Zlotu

Karta zgłoszenia